Disclaimer / Privacy Beleid

Dit is de disclaimer voor deze website:

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • je: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Onderstaande is van toepassing op de pagina die je thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kun je geen content of delen van deze pagina gebruiken.

Nadere informatie
Indien je nog vragen of twijfels hebt kun je contact opnemen met ons of bezoek de website van Nunc Ius. Wij en Nunc Ius behouden ons alle rechten voor.

Dit is de Privacy- en Cookieverklaring voor deze website:

Schoonmaakbedrijf Both B.V. neemt jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens uiterst serieus. Daarom zal zorgvuldig met jouw persoonsgegevens worden omgegaan en zullen deze uitsluitend worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor zij worden verstrekt. In deze verklaring leggen we je uit hoe we met jouw persoonlijke gegevens omgaan en met welk doel we jouw gegevens verwerken, omdat we veel waarde hechten aan transparantie en duidelijkheid.

Jouw persoonsgegevens zullen alleen aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor het verlenen van de door jou verzochte dienst of als Schoonmaakbedrijf Both B.V. daartoe verplicht is op grond van de meest recente wet- en regelgeving. De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens via deze website is Schoonmaakbedrijf Both B.V. Onze contactgegevens tref je aan op onze website en onderaan deze pagina.

De informatie die je zelf verstrekt door het invullen van het contactformulier of sollicitatieformulier van deze website zal uitsluitend worden gebruikt om contact met jou op te nemen, conform jouw verzoek. De informatie die je zelf verstrekt door het invullen van het offerteformulier van deze website zal uitsluitend worden gebruikt om contact met jou op te nemen en eventueel offerte uit te brengen, conform jouw verzoek. Als je ons een e-mail stuurt met een vraag of verzoek, zal jouw e-mailadres uitsluitend worden gebruikt om te reageren op jouw vraag of verzoek.

De informatie die je via deze website aan Schoonmaakbedrijf Both B.V. verstrekt zou mogelijk kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (“E.E.R.”). Bijvoorbeeld omdat Schoonmaakbedrijf Both B.V. deze informatie opslaat op servers die zich buiten de EER bevinden. Indien Schoonmaakbedrijf Both B.V. jouw gegevens doorgeeft aan een land dat buiten de EER ligt, zullen wij er voor de doorgifte op toezien dat jouw privacyrechten gewaarborgd blijven.

Cookies
Schoonmaakbedrijf Both B.V. maakt op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op verzoek van onze website op jouw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen door jouw browser wanneer je de website bezoekt. Jouw browser zal hierna bij elk bezoek aan de website de inhoud van de cookie terugsturen, wat noodzakelijk is voor de functionaliteit en effectiviteit van de website. Via de website worden functionele cookies geplaatst. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website op een goede wijze functioneert. De cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om informatie te onthouden die je invult bij het contact- en/of offerteformulier of voor het bepalen van jouw browserinstellingen om de website op de juiste manier op jouw beeldscherm te krijgen, afhankelijk van het type device waarvandaan je onze website bezoekt.

Google Analytics
Daarnaast maakt Schoonmaakbedrijf Both B.V. mogelijk gebruik van Google Analytics om het gebruik van deze website te monitoren en zo mogelijk te verbeteren. De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen wordt door Google zo gelogd dat deze niet tot jou te herleiden is. Google heeft geen toestemming om de verkregen Analytics informatie voor eigen doeleinden te gebruiken, of om deze te gebruiken voor andere diensten van Google.

Voor meer informatie verwijzen we je graag naar de volgende link van Google waarin een en ander duidelijk wordt uitgelegd.

Links op de website
De social media logo’s op de website van Schoonmaakbedrijf Both B.V. bevatten enkel links naar de betreffende social media pagina’s. De logo’s van eventuele partners bevatten enkel links naar de betreffende website van deze partners. Met de benoemde logo’s worden door Schoonmaakbedrijf Both B.V. geen persoonsgegevens verwerkt. Indien je op een logo van een partner of social media dienst klikt, worden jouw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende strategische partner of social media dienst. Schoonmaakbedrijf Both B.V. verwijst je graag naar de privacyverklaring op de website van deze partners.

Jouw rechten
Je hebt het recht Schoonmaakbedrijf Both B.V. schriftelijk te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens. Indien je inzage verzoekt, ontvangt je van Schoonmaakbedrijf Both B.V. binnen dertig dagen een overzicht met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien onverhoopt blijkt dat de door Schoonmaakbedrijf Both B.V. verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kun je ons verzoeken om deze gegevens aan te passen, af te schermen, te verbeteren of te verwijderen.

Jouw verzoek op grond van het recht van inzage, correctie en/of verzet kun je schriftelijk richten aan:
Schoonmaakbedrijf Both B.V.
Spykerlaan 1
3261 NG  Oud-Beijerland
info@schoonmaakbedrijfboth.nl

Aanpassen Privacy/Cookie policy
Schoonmaakbedrijf Both B.V. behoudt zich het recht voor deze Disclaimer/Privacy/Cookie verklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op deze website.

Datum van laatste wijziging is: 24-11-2022