Missie

Missie:
“Door een optimale samenwerking met onze klanten, leveranciers en medewerkers, streven we naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van facilitaire dienstverlening en een zo laag mogelijke belasting van het milieu”

Visie

Visie:
“Tussen 2020 en 2025 groeit onze organisatie nog verder in fullservice facilitaire dienstverlening en groeit onze omzet jaarlijks met vijf tot tien procent”

Strategie

Strategie:
“Door de ontwikkeling en toepassing van ons SMB-concept worden de doelstellingen in onze visie behaald, zonder de normen en waarden uit onze missie uit het oog te verliezen”