Maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen

MVO
Steeds meer bedrijven, overheidsinstellingen en organisaties hechten terecht heel veel waarde aan milieuvriendelijke en verantwoord gemaakte producten en een milieubewuste bedrijfsvoering van hun partners. Duurzaamheid staat bij hen hoog in het vaandel. Dat geldt zeker ook voor Schoonmaakbedrijf Both.

Milieubewust ondernemen is slechts een deel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), maar wel een heel belangrijk deel. Ook sponsoring van bijvoorbeeld lokale verenigingen en goede doelen is een onderdeel van MVO en we hechten ook hier veel waarde aan. Diverse sportverenigingen, maar ook goede doelen als KiKa worden regelmatig door ons gesponsord.

MBO
Steeds vaker wordt er echter ook gesproken over Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO). Dit houdt onder andere in dat er actief meegedaan wordt met projecten en goede doelen door bijvoorbeeld het inzetten van mankracht en expertise.

Schoonmaakbedrijf Both is jaarlijks bij diverse projecten actief betrokken, zowel operationeel als financieel.