Schoonmaakbedrijf Both

 

Disclaimer / Privacy Beleid

Dit is de disclaimer voor deze website:

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken.

Nadere informatie
Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact opnemen met ons of bezoek de website van Nunc Ius die voor ons deze disclaimer heeft opgesteld. Wij en Nunc Ius behouden ons alle rechten voor.

Dit is de Privacy- en Cookieverklaring voor deze website:

Schoonmaakbedrijf Both B.V. neemt uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus. Daarom zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens worden omgegaan en zullen deze uitsluitend worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor zij worden verstrekt. In deze verklaring leggen we u uit hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan en met welk doel wij uw gegevens verwerken, omdat wij veel waarde hechten aan transparantie en duidelijkheid.

Uw persoonsgegevens zullen alleen aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst of als Schoonmaakbedrijf Both B.V. daartoe verplicht is op grond van de meest recente wet- en regelgeving. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens via deze website is Schoonmaakbedrijf Both B.V. Onze contactgegevens treft u aan op onze website onder het menu item Contact en onderaan deze pagina.

De informatie die u zelf verstrekt door het invullen van het contactformulier van deze website zal uitsluitend worden gebruikt om contact met u op te nemen, conform uw verzoek. De informatie die u zelf verstrekt door het invullen van het offerteformulier van deze website zal uitsluitend worden gebruikt om contact met u op te nemen en eventueel offerte uit te brengen, conform uw verzoek. Als u ons een e-mail stuurt met een vraag of verzoek, zal uw e-mailadres uitsluitend worden gebruikt om te reageren op uw vraag of verzoek.

De informatie die u via deze website aan Schoonmaakbedrijf Both B.V. verstrekt zou mogelijk kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (“E.E.R.”). Bijvoorbeeld omdat Schoonmaakbedrijf Both B.V. deze informatie opslaat op servers die zich buiten de EER bevinden. Indien Schoonmaakbedrijf Both B.V. uw gegevens doorgeeft aan een land dat buiten de EER ligt, zullen wij er voor de doorgifte op toezien dat uw privacyrechten gewaarborgd blijven.

Cookies 
Schoonmaakbedrijf Both B.V. maakt op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op verzoek van onze website op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen door uw browser wanneer u de website bezoekt. Uw browser zal hierna bij elk bezoek aan de website de inhoud van de cookie terugsturen, wat noodzakelijk is voor de functionaliteit en effectiviteit van de website. Via de website worden functionele cookies geplaatst. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website op een goede wijze functioneert. De cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om informatie te onthouden die u invult bij het contact- en/of offerteformulier of voor het bepalen van uw browserinstellingen om de website op de juiste manier op uw beeldscherm te krijgen, afhankelijk van het type device waarvandaan u onze website bezoekt.

Google Analytics
Daarnaast maakt Schoonmaakbedrijf Both B.V. mogelijk gebruik van Google Analytics om het gebruik van deze website te monitoren en zo mogelijk te verbeteren. De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen wordt door Google zo gelogd dat deze niet tot u te herleiden is. Google heeft geen toestemming om de verkregen Analytics informatie voor eigen doeleinden te gebruiken, of om deze te gebruiken voor andere diensten van Google.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de volgende link van Google waarin een en ander duidelijk wordt uitgelegd.

Links op de website
De social media logo’s op de website van Schoonmaakbedrijf Both B.V. bevatten enkel links naar de betreffende social media pagina’s. De logo’s van eventuele partners bevatten enkel links naar de betreffende website van deze partners. Met de benoemde logo’s worden door Schoonmaakbedrijf Both B.V. geen persoonsgegevens verwerkt. Indien u op een logo van een partner of social media dienst klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende strategische partner of social media dienst. Schoonmaakbedrijf Both B.V. verwijst u graag naar de privacyverklaring op de website van deze partners.

Uw rechten
U heeft het recht Schoonmaakbedrijf Both B.V. schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u inzage verzoekt, ontvangt u van Schoonmaakbedrijf Both B.V. binnen dertig dagen een overzicht met de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien onverhoopt blijkt dat de door Schoonmaakbedrijf Both B.V. verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunt u ons verzoeken om deze gegevens aan te passen, af te schermen, te verbeteren of te verwijderen.

Uw verzoek op grond van het recht van inzage, correctie en/of verzet kunt u schriftelijk richten aan: 
Schoonmaakbedrijf Both B.V. 
Spykerlaan 1
3261 NG  Oud-Beijerland
of
info@schoonmaakbedrijfboth.nl

Aanpassen Privacy/Cookie policy 
Schoonmaakbedrijf Both B.V. behoudt zich het recht voor deze Disclaimer/Privacy/Cookie verklaring te wijzigen.
Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op deze website.

Datum van laatste wijziging is: 1 april 2018

 

Schoonmaakbedrijf Both
Oud-Beijerland
T 0186 - 618 745
 
 

Actie bol.com bon

Ontvang nu een tegoedbon voor Bol.com...
lees meer >>

Groothandel

SMB levert disposables, luchtverfrissers, dispensers, etc...
lees meer >>

Textielservice

Waarom textielservice via Schoonmaakbedrijf Both?
lees verder >>

Milieu

Steeds meer bedrijven en organisaties zien het belang van MVO...
lees verder >>